067 4999933
[email protected]
Autostrada
Rrogozhine-Lushnje KM 1

Slider

Tulla

 

 Tulla te plota
Tulla dekorative

Koni Ndertimi

Koni Ndertimi njihet ne Shqiperi si distributor dhe prodhues i nje linje te pafundme te produkteve te baltes per ndertimin. E vetmja kompani e cila ka kapacitetin dhe mundesine per te furnizuar ne sasi te vogla dhe te medha per cdo nevoje tuajen. Produktet tona fillojne nga tjegullat, pllakat, tullat me vrime, solaie apo dhe ato per veshje te brendshme/jashtme. Catia eshte nje element thelbesor e cila ne aspektin estetik ndertohet duke ruajtur traditen dhe stilin unik te ndertimit Italian. Rezistence Maksimale!

Cdo produkt i joni ka kaluar testet rigoroze prane Qendres per Kerkim & Zhvillim Monier, ne Gjermani.

 


 

Catia
Elementi thelbesor e cila ne aspektin estetik ndertohet duke ruajtur traditen dhe stilin unik te ndertimit Italian. Ajo mund te perdoret jo vetem per strehim, por per disa funksione thelbesore si: izolimi, ventilimi, prodhimi I energjise apo ujit te ngrohte.

 

 

 

 

Prodhime balte
Koni Ndertimi njihet ne Shqiperi si distributor dhe prodhues i nje linje te pafundme te produkteve te baltes per ndertimin. E vetmja kompani e cila ka kapacitetin dhe mundesine per te furnizuar ne sasi te vogla dhe te medha per cdo nevoje tuajen. Produktet tona fillojne nga tjegullat, pllakat, tullat me vrime, solaie apo dhe ato per veshje te brendshme/jashtme.

 

 

 

 

 

Rezistence Maksimale!
Cdo produkt i joni ka kaluar testet rigoroze prane Qendres per Kerkim & Zhvillim Monier, ne Gjermani. Kjo per t’ju garantuar kualitetin dhe rezistencen maksimale per nevojat tuaja.

 

 

 

 

 

Ndertimi – cilesia dhe siguria jane tek ne!

Tulla dhe tjegulla italiane – cdo gje e prodhuar me standartet me te larta te teknologjise dhe me kualitetin maksimal. Koni Ndertimi – Distributori i vetem ekskluziv i markave me te njohura italiane si IBL dhe FBM ne Shqiperi, Kosove, Maqedoni e Mal te Zi.

Galeria

  Ambjent i brendshëm Ambjent i jashtëm Shtrim i Brendshëm Shtrim i Jashtëm  

Read More
Produktet - Koni Ndertimi

Produktet

​  Tjegulla Tullë e plotë dekorative Pllaka              Tulla dekorative  Veshje fasade dhe këndore  Mbulesë muri  Shkallë  Tavellone  Pllakë Shtrrimi Granigliati

Read More

Katalogët

    Fornaci Brizarelli Marsciano IBL SOLAVA

Read More

Koni Ndertimi

Koni Ndertimi njihet ne Shqiperi si distributor dhe prodhues i nje linje te pafundme te produkteve te baltes per ndertimin. E vetmja kompani e cila ka kapacitetin dhe mundesine per te furnizuar ne sasi te vogla dhe te medha per cdo nevoje tuajen. Produktet tona fillojne nga tjegullat, pllakat, tullat me vrime, solaie apo dhe ato per veshje te brendshme/jashtme. Catia eshte nje element thelbesor e cila ne aspektin estetik ndertohet duke ruajtur traditen dhe stilin unik te ndertimit Italian. Rezistence Maksimale!

Cdo produkt i joni ka kaluar testet rigoroze prane Qendres per Kerkim & Zhvillim Monier, ne Gjermani.

 


 

Catia
Elementi thelbesor e cila ne aspektin estetik ndertohet duke ruajtur traditen dhe stilin unik te ndertimit Italian. Ajo mund te perdoret jo vetem per strehim, por per disa funksione thelbesore si: izolimi, ventilimi, prodhimi I energjise apo ujit te ngrohte.

 

 

 

 

Prodhime balte
Koni Ndertimi njihet ne Shqiperi si distributor dhe prodhues i nje linje te pafundme te produkteve te baltes per ndertimin. E vetmja kompani e cila ka kapacitetin dhe mundesine per te furnizuar ne sasi te vogla dhe te medha per cdo nevoje tuajen. Produktet tona fillojne nga tjegullat, pllakat, tullat me vrime, solaie apo dhe ato per veshje te brendshme/jashtme.

 

 

 

 

 

Rezistence Maksimale!
Cdo produkt i joni ka kaluar testet rigoroze prane Qendres per Kerkim & Zhvillim Monier, ne Gjermani. Kjo per t’ju garantuar kualitetin dhe rezistencen maksimale per nevojat tuaja.

 

 

 

 

 

Ndertimi – cilesia dhe siguria jane tek ne!

Tulla dhe tjegulla italiane – cdo gje e prodhuar me standartet me te larta te teknologjise dhe me kualitetin maksimal. Koni Ndertimi – Distributori i vetem ekskluziv i markave me te njohura italiane si IBL dhe FBM ne Shqiperi, Kosove, Maqedoni e Mal te Zi.